Уважаеми партньори,

Секцията по дерматоалергология към Българското Дерматологично Дружество Ви кани да участвате в Лятното практическо училище по дерматоалергология, което ще се проведе в  Новотел Пловдив, 12-14 юли 2019 г. Възможностите за рекламното участие на Вашата компания са следните:
Рекламен щанд (4м2 – 2м ширина х 2м дължина) – 1000 лв; всеки допълнителен квадратен метър – 250 лв/м2
Кратка фирмена презентация (20 мин) – 5000 лв
Сателитен симпозиум (45 мин) – 10000 лв
Рекламна брошура в конгресните чанти – 500 лв
Реклама на баджове на делегатите – 1000 лв
Реклама на конгресната чанта – 2000 лв
Сребърно спонсорство (30 мин презентация, рекламен щанд, материали в конгресната чанта) – 10000 лв
Златно спонсорство (60 мин сателитен симпозиум, рекламен щанд (на предпочитано място след отчитане на избора на платинения спонсор), материали в конгресна чанта, брандиране на конгресен бадж при липса на платинен спонсор) – 15 000 лв.
Платинено спонсорство (90 мин сателитен симпозиум в избрано време, рекламен щанд на предпочитано място, материали в конгресна чанта, брандиране на конгресен бадж) – 20 000 лв.
Разпределението на времето за провеждане на симпозиумите ще бъде съобразно реда на постъпване на заявките от страна на компаниите, след отчитане на избора на платинения спонсор.