Програма

Свали тук: Програма

12.07.2019. (петък)

14.00 – 19.00 Регистрация на участниците

15.00 – 15.30 Откриване (председатели Г. Матеев, Ж. Казанджиева, Н. Берова)

15.30 – 16.30 Светът на дерматоалергологията: Откъде идваме? Къде сме? Накъде отиваме? (председатели Р. Янкова, Р. Дърленски, Н. Цанков)

15.30 – 15.50 Откъде идваме? – Н. Берова, Р. Янкова
Реминисценции върху началото, развитието и актуалността на българската дерматоалергология. Н. Берова
Пловдив – европейска столица на културата и алергологията. Р. Янкова
15.50 – 16.10 Къде сме?
Българската дермато-алергология в цифри и картини. Ж. Казанджиева
16.10 – 16.30 Накъде отиваме?
Нови достижения в дерматоалергологията. Р. Дърленски

16.30 – 16.45 Кафе пауза

16.45 – 17.45 Фирмен симпозиум (Sanofi Genzyme): „Стъпете в новата история на Атопичния дерматит”

17.45 – 18.05 Фирмена презентация (UCB): “Уртикария: състояние на проблема”

18.05 – 19.05 Практически курсове

Модул 1: Прик тест и диагностични методи в алергологията Р. Дърленски, Г. Христов
В този модул ще се разгледат класическите и нови методи в алергологията, много от които са златен стандарт и днес. Тестове, прилагани in vivo и in vitro ще бъдат обсъдени. Ще се резюмират бъдещите насоки в развитието на алергологичната диагностика.
Втората част от модула ще включи практически умения за провеждане на тест с убождане (prick test) – индикации, начин на изпълнение и отчитане, разновидности – например prick to prick test. Ще получите информация и за най-съвременните методи в in vitro диагностиката на алергичните заболявания.

Модул 2: Епикутанно тестуване М. Герговска, Л. Цанкова, К. Господинова, А. Кацарова(Chemotechnique diagnostics)
Как, кога и къде се прави епикутанно тестуване? На първото лятно училище по дерматоалергология ще има специални тест-сетове за епикутанно тестуване от шведската фирма Chemotechnique diagnostics. Практическият модул e посветен на темата епикутанно тестуване и  ще се опита да създаде базисни умения на участниците в областта на пач теста. Ще научите много за отчитането на положителните реакции и кръстосаната реактивност между алергените. Ще преминете през няколко теста: за най-точно измерване; за разпознаване на реакциите и за установяване на съдържанието на никел.

Модул 3: Скали за оценяване на тежестта на атопичния дерматит и качество на живот на пациентите З. Демерджиева, В. Гинчева, В. Матеева
Скалите за оценяване на тежестта на атопичния дерматит са много, но акцентът в този модул ще е върху практическата демонстрация на методите SCORAD и PO-SCORAD. Тези скали изпълняват ролята на PASI при псориазис. PO-SCORAD е средство за оценка на състоянието на пациентите страдащи от атопична екзема или за родителите на атопични деца. Благодарение на мобилното приложение PO-SCORAD се осъществява бърза и редовна самооценка на състоянието на пациента, като се използва същата скала, която ползват и лекарите. SCORAD и PO-SCORAD са разработени и одобрени от Европейската работна група по атопичен дерматит (European Task Force on Atopic Dermatitis) в колаборация с Фондация „Атопичен дерматит”(фондация с обществена полза основана от Лаборатории „Пиер Фабр”).

Модул 4: Странични реакции към козметични средства: представяне на пациенти Ж. Казанджиева, Е. Ставрева(Лаборатории Пиер Фабр), Д. Гулева
Алергичните реакции към козметични средства се срещат все по-често. Как да се ориентираме и какво да тестуваме? Дали продуктът посочен от пациента може да се тества? Какво правим ако реакцията е положителна? Целта на този модул е да запознае участниците с алгоритъм на действие в случай на нежелана реакция настъпила в резултат на приложение на козметичен продукт.
Модулът ще протече в две части: 1. Алгоритъм за действие или как да помогнем на пациента и запознаване с добрите практики 2. Практически опит в диагностиката на реални случаи от практиката, с увличащи разследвания и изненадващи разкрития. Участниците ще се включат активно, като разделени на групи ще разработят от начало до край клиничен случай.

20.00. Networking symposium “ Allergo”
Грандхотел (Новотел) – Пловдив

13.07.2019. (събота)

09.00 – 09.20 What should dermatologists know from the new ICD XI classification of allergic diseases. Luciana Kase Tano (Brazil)

09.20 – 10.10 Сесия фотоалергии (председатели С. Василева, Р. Янкова, Д. Господинов)

09.20 – 9.35 Лабиринтът на фотодерматозите. С. Василева
09.35 – 9.50 Фотоалергията – рисков флирт със слънчевата радиация. Р. Янкова
09.50 – 10.05 Защо вълците вият срещу… слънцето? Д. Господинов
10.05 – 10.10 Клиничен случай: Алергичен контактен хейлит. С. Шокър

10.10 – 10.30 Фирмена презентация (Mustela): “Емолиенти или стероиди – добрия, лошия и злия”

10.30 – 10.40 Кафе пауза

10.40 – 11.35 Сесия контактен дерматит (председатели Ж. Казанджиева, З. Демерджиева, Р. Дърленски)

10.45 – 11.00 The Skin and 2m2. Swen Malte John (Germany)
11.00 – 11.15 Иритативен или алергичен контактен дерматит? Ж. Казанджиева
11.15 – 11.30 Многото лица на никеловата алергия. Р. Дърленски
11.30 – 11.35 Клиничен случай: Алергичен контактен дерматит от нова униформа. Й. Велевска

11.35 – 12.05 Фирмена презентация (Bioderma): ”Любими продукти на Bioderma в дерматоалергологията”

12.05 – 13.00 Сесия атопичен дерматит (председатели Н. Цанков, М, Трашлиева, Д. Грозева)

12.00 – 12.20 Prick test for dermatologists. Marco Caminati (Italy)
12.20 – 12.35 Атопичен дерматит – минало и настояще. М. Трашлиева
12.35 – 12.50 Атопичната пандемия и бъдещето на климатотерапията. Н. Цанков
12.50 – 12.55 Клиничен случай: Атопичен дерматит. Андрей Петров (Северна Македония)
12.55 – 13.00 Клиничен случай: Дисеминиран невродермит и полиалергия. В. Гинчева

13.00 – 14.30 Обяд

14.30 – 15.30 Уртикария ( председатели Е. Христакиева, М. Стаевска, Т. Ганчева)

14.30 – 14.45 Среща с мастоцита. Т. Ганчева
14.45 – 15.00 Лечима ли е хроничната уртикария? Е. Христакиева
15.00 – 15.10 Клиничен случай: Уртикария васкулит. П. Костова
15.10 – 15.20 Клиничен случай: Ангиоедем – предизвикателна диференциална диагноза. А Валериева
15.20 – 15.30 Въпроси и дискусия

15.30 – 16.30 Фирмен симпозиум ( Pierre Fabre) „Тайната на кожната диета при алергична кожа“

16.30 – 17.15 Фирмен симпозиум (Berlin Chemie) „Северния и Южния полюс на алергиите”

17.15 – 17.30 Кафе пауза

17.30 – 18.30 Практически курсове

17.00 – 18.30 Модул 5: Текстил при атопичен дерматит. И. Йорданова
Светът на бебетата с атопичен дерматит е различен. Прекаленото навличане им пречи. Прекаленото къпане им пречи. Потапянето във ваничка с душ олио, попиването с мека кърпа, нанасянето на успокояващ емолиентен крем/балсам и обличането на мека, недразнеща пижамка, която също се грижи за комфорта на кожата – ето това е всичко необходимо за усмихнати и спокойни бебета и щастливи родители.

17.00 – 18.30 Модул 6: Текстури и състав на локалните средства за лечение на кожни алергии. Р. Янкова
Целта на този курс е разпределена в няколко направления: насочено внимание върху лекарствените препарати за локално приложение с определен състав и различни фармацевтични форми, подходящи за отделни етапи в протичането на кожните алергични заболявания; характеристика и категоризиране на специфични групи продукти на медицинска козметика; опознаване на продукти, предназначени за кожата в период на реконвалесценция на алергодерматозите или за някои физиологични отклонения от нормалната кожа; ориентация в многообразието от козметични продукти, разработени съгласно Регламент (ЕО) №1223/2009 на ЕС (Регламент за козметичните продукти) и Регламент (ЕС) №655/2013 на ЕС (Регламент за претенции на производителите)

17.00 – 18.30 Модул 7: Тестуване при деца. Б. Котевска, М. Герговска
Увеличаването на честотата на АКД при деца се дължи на много по-честия контакт с различни алергени в тази възраст. Наблюдават се много случаи на алергичен контактен дерматит, свързани с използването на мобилни устройства, електронни игри, бижута и гримове за деца, хобита и спорт. Не на последно място са и кожните реакции към многобройните козметични препарати на пазара, предназначени за деца. В модула ще научите кои са най-честите алергени при децата и как да изберете подходящите тестове за тях. Ще има презентация на интересни клинични случаи с детски алергии.

17.00 – 18.30 Модул 8: In vivo тестуване с материали на пациента. Р. Дърленски
Епикутанното (пач) тестуване съществува повече от 130 години и е златен стандарт в дерматологията в диагностиката на контактния дерматит.
При провеждане на диагностика с този метод, първи и задължителен пререквизит е тестуването на всеки пациент със Стандартна серия за епикутанно тестуване. В допълнение използваме целеви серии и нерядко – тестуване с материали на пациента.
По време на курса участниците ще се запознаят с основните принципи на тестуването с материали, осигурени от пациента. Практически ще имат възможност да изработят тестове с козметични, текстилни и др. средства-най-чести причинители на контактна алергия на кожата. Ще бъде разгледан и prick-to-prick теста за доказване на алергия към храни.

20.00 Networking symposium “Allergissimo”
Ресторант „Торро Гранде“, Пловдив

14.07.2019. (неделя)

09.30 – 10.30 Лекарствени реакции (председатели М. Кадурина, К. Праматаров, А. Николова)

09.30 – 09.45 Лекарствени реакции при деца. П. Переновска
09.45 – 10.00 Лекарствени реакции – акценти 2019. М. Кадурина
10.00 – 10.15 Някои медикаментозни дерматози. К. Праматаров
10.15 – 10.20 Клиничен случай: Pustulosis palmoplantaris като парадоксална реакция от лечение с Infliximab. М. Къчева
10.20 – 10.30 Въпроси и дискусия

10.30 – 10.50 Фирмена презентация (Ewopharma): “Вашият мост към дермато-алергологията”

10.50 – 11.00 Кафе пауза

11.00 – 12. 00 Непознатата алергология (председатели И. Богданов, М. Ганчева, Т. Попов)

11.00 – 11.15 Уртикариален дерматит. М. Ганчева
11.15 – 11.30 Уртикариалните синдроми – какво се крие под агнешката кожа? И. Богданов
11.30 – 11.45 Хронична уртикария с и без ангиоедем. Т. Попов
11.45 – 11.50 Клиничен случай: Paraben paradox – мит или реалност. Д. Ганчева
11.50 – 12.00 Въпроси и дискусия

12.00 – 13.00 Училище за пациенти и родители на деца с атопичен дерматит (П. Брезоев, Н. Цанков)

13.00 – 13.30 Български пациентски форум в подкрепа на пациентите с атопичен дерматит (И. Богданов, И. Димова)

13.30 Закриване