Лятно училище по Дерматоалергология

12.07.2019. (петък)

14.00 – 19.00 Регистрация на участниците
15.00 – 15.30 Откриване (председатели Г. Матеев, Ж. Казанджиева, Н. Берова)
15.30 – 16.30 Светът на дерматоалергологията: Откъде идваме? Къде сме? Накъде отиваме? (председатели Р. Янкова, Р. Дърленски, Н. Цанков)
15.30 – 15.50 Откъде идваме? – Н. Берова, Р. Янкова
Реминисценции върху началото, развитието и актуалността на българската дерматоалергология. Н. Берова
15.50 – 16.10 Къде сме?
Българската дермато-алергология в цифри и картини. Ж. Казанджиева
16.10 – 16.30 Накъде отиваме?
Колко трудно е да бъдеш дерматоалерголог? Р. Дърленски
16.30 – 16.45 – Кафе пауза
16.45 – 17.45 – Практически курсове
16.45 – 17.45 Модул 1 – Прик тест в дерматологията Р. Дърленски, Г.Христов
16.45 – 17.45 Модул 2 – Епикутанно тестуване М. Герговска, Л. Цанкова, К. Господинова
16.45 – 17.45 Модул 3 – Скали за оценяване на тежестта на атопичния дерматит и качество на живот на пациентите З. Демерджиева, В. Гинчева и Български пациентски форум
16.45 – 17.45 Модул 4 – Странични реакции към козметични средства: представяне на пациенти Ж. Казанджиева, Е. Ставрева, Д. Гулева
17.45 – 18.45 Фирмен симпозиум ( Sanofi Aventis)
18.45 – 19.05 Фирмена презентация (UCB)

20.00. Allergo non tropo

13.07.2019. (събота)

09.00 – 09.20 What should dermatologists know from the new ICD XI classification of allergic diseases. Assoc. prof. Luciana Kase Tano (Italy)
09.20 – 10.20 Сесия фотоалергии (председатели С. Василева, Р. Янкова, Д. Господинов)

10.20 – 10.35 Фирмена презентация (Mustela)
10.35 – 10.45 Кафе пауза
10.45 – 11.45 Сесия контактен дерматит (председатели Ж. Казанджиева, З. Демерджиева, Р. Дърленски)
10.45 – 11.00 The Skin and 2m2. Prof. Swen Malte John
11.00 – 11.15 Особености на иритативния контактен дерматит. Ж. Казанджиева
11.15 – 11.30 Р. Дърленски
11.30 – 11.35 Клиничен случай
11.35 – 11.45 Дискусия
11.45 – 12.15 Фирмена презентация (Bioderma)
12.00 – 13.00 Сесия атопичен дерматит (председатели Н. Цанков, М, Трашлиева, Д. Грозева)
12.00 – 12.20. Prick test for dermatologists. Assoc. Prof. Marco Caminati
12.20 – 12.35 М. Трашлиева
12.35 – 12.50 Грижи за кожата при атопичен дерматит. Н. Цанков
12.50 – 12.55 Клиничен случай
12.55 – 13.00 Дискусия
13.00 – 14.30 Обяд
14.30 – 15.30 Уртикария ( председатели Е. Христакиева, Т. Попов, Т. Ганчева)

15.30 – 16.30 Фирмен симпозиум ( Pierre Fabre)
16.30 – 17.15 Фирмен симпозиум (Berlin Chemie)
17.15 – 17.30 Кафе пауза
17.30 – 18.30 Практически курсове
17.00 – 18.30 Модул 5 – Текстил при атопичен дерматит – И. Йорданова
17.00 – 18.30 Модул 6 – Текстура на локалните средства за лечение на кожни алергии – Р. Янкова
17.00 – 18.30 Модул 7 – Тестуване при деца – Б. Котевска, М. Герговска
17.00 – 18.30 Модул 8 – In vivo тестуване с материали на пациента – Р. Дърленски

20.00 Allergo vivace

14.07.2019. (неделя)

09.30 – 10.30. Лекарствени реакции (председатели М. Кадурина, К. Праматаров, А. Николова)
09.30 – 09.45 Лекарствените екзантеми: алергични или токсични ?
09.45 – 10.00 Новите 5 диагнози при лекарствените реакции
10.00 – 10.45 SOS: Stevens Johnson, DRESS, TEN

10.30 – 10.50 Фирмена презентация (Ewopharma)
10.50 – 11. 50 Непознатата алергология: Уртикариален дерматит, Фоликуларна уртикария, уртикариални синдроми (председатели И. Богданов, М. Ганчева)
11.50 – 12.50 Училище за родители на деца с атопичен дерматит
12.50 – 13.30 Български пациентски форум в подкрепа на пациентите с атопичен дерматит
13.30 – Закриване

Бихте могли да участвате с постер.

Необходимо е постерът да бъде с размери не повече от 90 см ширина и 180 см дължина. Материалите за залепване ще получите на регистрационното бюро.

За най-добрите постери Организационният комитет е предвидил награда.

Успех!

Всеки регистриран участник трябва да посочи модулите, в които би желал да се включи.

Моля обърнете внимание, че блоковете за практическите занятия в научната програма са предвидени едновременно и в двата дни. Бихте могли да се запишете в един модул за първия ден и в друг – за следващия ден.

Информацията за избраните модули се подава при регистрацията на участника на e-mail: polina@brandea-bulgaria.com