Всеки регистриран участник трябва да посочи модулите, в които би желал да се включи.

Моля обърнете внимание, че блоковете за практическите занятия в научната програма са предвидени едновременно и в двата дни. Бихте могли да се запишете в един модул за първия ден и в друг – за следващия ден.

Информацията за избраните модули се подава при регистрацията на участника на e-mail: polina@brandea-bulgaria.com

Такси участие до 01 юни 2019 г.:
– членове на БДД (заплатили членски внос за 2019) – 100 лв
– участници, които не са членове на БДД (или не заплатили членски внос за 2019) – 150 лв
– лекари, други специалности- 150 лв
– докторанти и специализанти членове на БДД (заплатили членски внос за 2019) – 80 лв
– докторанти и специализанти, които не са членове на БДД (или не заплатили членски внос за 2018) – 120 лв

Такси участие след 01 юни 2019 г.:
– членове на БДД (заплатили членски внос за 2019) – 120 лв
– участници, които не са членове на БДД (или не заплатили членски внос за 2019) – 170 лв
– лекари, други специалности- 170 лв
– докторанти и специализанти членове на БДД (заплатили членски внос за 2019) – 100 лв
– докторанти и специализанти, които не са членове на БДД (или не заплатили членски внос за 2018) – 140 лв

По време на Лятното училище ще бъде предоставена възможността за заплащане на членски внос към БДД за текущата 2019 година.
Заплащането нa такса участие и членски внос към БДД за 2019 г. може да стане по банков път на сметката на дружеството (виж по-долу) или на място по време на конференцията.

Банкова сметка на БДД:
Българско Дерматологично Дружество
Първа Инвестиционна Банка
BIC/SWIFT: FINVBGSF
IBAN: BG49FINV91501000227160

Организационния комитет предупреждава участниците в конференцията, чиито такси-участие ще бъдат поети от фирми да се уверят, че спонсорите са предали техните данни на регистрационното бюро.
За информация свързана с регистрацията, настаняването и участието на фирми в училището можете да се обръщате към г-жа Полина Илиева:

+359 899 19 64 05,

polina@brandea-bulgaria.com