За събитието ще бъдат отпуснати 5 стипендии на дерматолози, които покриват разходите по настаняване и конгресната такса.

Условия за кандидатстване:
– Няма възрастови ограничения
– Активно участие с презентация на клиничен случай в сесиите „Свободни комуникации“ на училището
– Мотивационно писмо
– Автобиография

Кандидатстване за стипендия с резюме за участие в сесиите „Свободни комуникации“, автобиография и мотивационно писмо, моля изпратете на buldermsociety@gmail.com до 1/04/2019